Ngày xưa :)

Thời gian trôi thật nhanh, ấy vậy mà đã 10 năm :)

Time flies, điều gì còn lại :)

Bạn nào để ý thời lúc forum còn thịnh ko phải NN ! mà khắp forum khác !, bạn này gọi là Dzữ lắm đấy, đố ai đoán đc chữ phía sau của bạn này “I…VietNam”, ai để ý coi vài Chiêu bạn ấy boot về PR hosting sẽ biết. 1 mình anh ấy Bao sân hết (bạn này đa năng!). và ai ra đường nếu để ý sẽ bạn ấy thích màu Đỏ. bạn ấy chỉ bị ghét nhất 1 điểm là Thẳng Tính trong công việc NHƯNG đâu đó rõ ràng …. rất tấm quyết với khách hàng nhá, đố bạn ấy biết tôi là ai… inbox đúng tôi chuyển ngay host qua bên bạn liền đúng vào thứ 2 này. bạn ko đoán đc tôi cũng cũng chuyển vào đầu tháng 5 này thôi.

Screen Shot 2015-04-04 at 10.57.30 PM

What can i do ?

Nghĩ lại mọi chuyện cảm giác bất lực
Chẳng ai trói tay
Cũng chẳng ai ràng buộc
Nhưng cảm giác bất lực, không thể kháng cự, cũng chẳng thể làm gì.
Chỉ biết nghe, chỉ gật đầu, chỉ cười…nhìn vô hình chung về 1 hướng nào đó…

Stress :(

Really want to go somewhere… It must not a luxury place, only green feild, river and fire for dinner at night, live under sky few night without home.

A wild life…